Предшколска установа

Предшколска установа "Колибри", Бач је организована на територији општине Бач, са седиштем у Бачу, улица Школска број 3.
Покрива следећа насељана места општине Бач: Бач, Мали Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна и Селенча. Од школске 2013/2014. године имамо 19 васпитних група, које су распоређене у три засебна објекта у Бачу, Малом Бачу и Селенчи, и у простору за предшколце у склопу објеката основних школа у Бачком Новом Селу, Бођанима, Вајској и Плавни.
У нашој установи поклања се посебна пажња педагошко-психолошком, естетском и здравственом аспекту организовања простора у коме бораве деца. То се односи на унутрашње просторије и спољашњи простор - дворишта па чак и места где деца одлазе у шетњу или на излет.
Простор у Предшколској установи уређен је привлачно, подстицајно за организовање и осмишљавање дечијих активности. Средина и предмети у којој деца бораве распоређени су са укусом и мером, почевши од привременог и функционалног намештаја, зидова топлих боја, дидактичког материјала, играчака које стварају предуслов за бављење добровољно прихваћеним активностима.
У Установи сва радна места стручно су заступљена према областима рада, имамо 29 васпитачица, 3 медицинске сестре - васпитачице, педагошког асистента, заједно са административним и помоћним особљем укупно 49 запослена радника.