Запослени

Директор
Бошкић Ана

Васпитачи

Алексић Нада - мед.сестра васпитач
Беатовић Бранка
Врапчењак Александра
Видић Јована - васпитач за јаслице
Војновић Слободанка - мед.сестра васпитач
Вујиновић Тања
Вучић Сања
Давидовић Блаженка
Дајић Нада
Дајић Мина
Каран Јадранка
Кнежевић - Филиповић Ана
Ковач Јасмина
Мандач Марија
Матић Жељана
Милиновић Лела
Мировић Јелена
Модринић Марина
Павковић Сандра
Павлињи Татјана
Петров Наташа
Петровић Нада - педагошки асистент
Прокопец Емилија
Сиротко Катарина
Михаела Стрехарски - медицинска сестра васпитач
Стрехарски Јана
Тадић Горица
Томић Катарина
Ћулибрк Бојана
Фехир - Петров Весна
Филиповић Ивана
Чапанда Људмила
Челић Сандра
Чулић Јована
Зорана Миклушев
Татјана Свитлица
Марија Тепић
Ксенија Коломпар - педагошки асистент
Наталија Кања - приправник
Маринка Блажек - приправник

Административно-правни и финансијски кадар

Данијела Ерцег - правник
Кљутић Милица
Пантелић Биљана

Помоћно особље
Бркић Зорица
Болф Манда
Дроца Силвија
replica orologi
Жјак Валерија
Весна Ланг
Ковачевић Аница
Кремпатић Илонка
Пантелић Сенада
Пралица Милка
Хорват Јана
Јасмина Малетић
Милица Сворцан

Технички радник
Золњан Владимир