еВртић

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ШКОЛСКУ 2021/22 У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,КОЛИБРИ‟

Грађани општине Бач ће моћи у периоду од 05.05.2021. подносити захтев за упис деце у ПУ ,,Колибри‟ електронским путем. С обзиром да наша ПУ нема званични конкурс за упис ова услуга ће бити омогућена током целе године.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Захтев за упис деце подносе само родитељи који по први пут уписују децу у нашу установу! Родитељи деце која већ похађају нашу установу не подносе поново захтев за упис, већ је потребно усмено обавестити васпитача свог детета да ли ће и у наредној школској години дете похађати нашу установу.


Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе, што значи да родитељи више неће морати да одлазе на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву моћи да обаве електронским путем на Порталу еУправа (https://euprava.gov.rs/)
Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.
Детаљнија упутства за коришћење ове апликације можете прочитати на порталу еВртић (https://euprava.gov.rs/pomoc
)

Родитељи који нису у могућности да пријаву изврше електронским путем захтев за упис могу лично преузети у нашој установи.


Предшколска установа "Колибри" Бач
Адреса: Школска 3, Бач
Телефон: 021/6071770
Контак особе за рад са странкама - родитељима: васпитачи Ивана Филиповић и Мина Дајић
Контакт телефон за упис: 064/8766890
Електронска адреса за помоћ и подршку при упису као и за слање додатне документације: [email protected]