Светски дан превенције злостављања деце

Датум: 18. Novembar 2022 16:30 Категорија: Новости

Сваке године, свуда у свету обележава се 19. новембар као Светски дан превенције злостављања деце, са циљем подизања нивоа свести и повећања осетљивости на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце.

Фондација Светског самита жена (WWSF), невладина организација, покренула је 2000. године обележавање 19. новембра као Светског дана превенције злостављања деце. Ова фондација је, заједно са међународном коалицијом организација за заступање жена и деце, мобилисала владе и друштва да предузму мере и спрече злостављање деце.

Злостављање деце тежак је проблем који изазива бројне последице на њихов развој. Светска здравствена организација сматра да „злоупотреба или злостављање деце обухвата све облике физичког и емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, комерцијалну или другу експолоатацију што доводи до стварног или

потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ“. Права детета се крше на најразличитије начине и на различитим нивоима: од манипулисања децом у рекламне сврхе, политичке промоције, експлоатације дечијег рада, непоштовања њиховог идентитета и интегритета до тешких облика злостављања и занемаривања. Насиље над децом је у константном порасту. Јавља се у различитим облицима и проналази најразличитије канале, нарочито кад је реч о насиљу које није видљиво на први поглед, као што је вршњачко насиље у школама

и злостављање путем интернета тзв. "cyberbulling" чега родитељи најчешће

нису ни свесни.

Према статистици Уједињених нација, 150 милиона девојчица и дечака у свету, жртве су сексуалног насиља, а између 133 и 275 милиона деце годишње сведоци су насиља у породици.

СТОП НАСИЉУ!