19.11. СВЕТСКИ ДАН ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА НАД ДЕЦОМ

Датум: 18. Novembar 2020 11:49 Категорија: Новости

Сваке године, свуда у свету, 19.новемембра се обележава Светски дан превенције насиља над децом, са циљем подизања нивоа свести и повећања осетљивости на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце.

Било какво насиље над децом је врло озбиљан проблем, који узрокује бројне тешкоће и дугорочне последице на дечији развој. Излагање детета фиичком, емоционалном или секусалном злостављању је трауматично искуство које оставља дубоке ожиљке. Заустављање и рана интервенција и помоћ деци које су жртве насиља могу допринети њиховом здравијем и срећнијем одрастању,
Проблем насиља није проблем само појединачних породица, већ и шире друштвене заједнице а самим тим и социлајни проблем.

Зато, 19. новембар подсећа да је свакодневни задатак одраслих да омогуће деци сигурно и безбедно окружење за раст и развој. Такође, подсећа и да је дужност одраслих да заштите децу, да брину о њима и спрече све облике насиља над децом и младима.

Реагујте на сваки вид насиља, а спречите сваки следећи!

Тим за заштиту деце од насиља, злостаављања, занемаривања и дискриминације.