СЕМИНАР - Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Датум: 06. Mart 2017 20:39 Категорија: Новости

Аутори, реализатори: Станиша Чабаркапа, стручни сарадник-педагог, Предшколска установа „Бамби“ у Лозници; Јасмина Вулетић, стручни сарадник-педагог, Предшколска установа „Наше дете“ у Шапцу.

Општи циљеви: Унапређивање квалитета планирања, реализације и евалуације у васпитно-образовном раду у васпитној групи кроз пројектни приступ програмирању.

Специфични циљеви: Упознавање васпитача са различитим програмским моделима са тенденцијом детаљнијег упознавања програмског приступа усмереног на односе; Оснаживање васпитача да процењују и уважавају дететова рана искуства и да на темељу те процене обезбеђују програмски контекст у коме ће се омогућити деци да истражују околину, користе језик, учествују у активностима са вршњацима и различитим одраслим особама да би развили своје потенцијале; Ширење знања о потенцијалима пројектног учења и његовог значаја за интегрисани приступ у учењу; Овладавање техникама за: избор пројектних тема релевантних за децу; структурирање пројекта; избор средине и материјала за развијање пројекта; праћење и документовање и вредновање пројекта.